អាសូរណាស់!!! ប្រពន្ធស្រែកយំឱបសពប្តីហៅងើបឡើងព្រោះកូនៗនៅតូចណាស់ គ្រោះ ថ្នា ក់ ចរាចរណ៍ក្រុមម៉ូតូធំ និងម៉ូតូឌ្រីមសង់ បណ្តា ល ឲ្យគ្រូបង្រៀន ម្នាក់ ស្លា ប់នៅនឹងកន្លែង

~

អាសូរណាស់!!! ប្រពន្ធស្រែកយំឱបសពប្តីហៅងើបឡើងព្រោះកូនៗនៅតូចណាស់ គ្រោះ ថ្នា ក់ ចរាចរណ៍ក្រុមម៉ូតូធំ និងម៉ូតូឌ្រីមសង់ បណ្តា ល ឲ្យគ្រូបង្រៀន ម្នាក់ ស្លា ប់នៅនឹងកន្លែង ។ ព័ត៌មានបឋម៖ កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ មាន ករ ណី គ្រោះ ថ្នា ក់ ចរាចរណ៍ រវាងក្រុមម៉ូតូធំ

~

និងម៉ូតូគ្រូបង្រៀនឌ្រីមសង់០១០ បណ្តាលភាគីម៉ូតូគ្រូបង្រៀន ស្លា ប់ ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើ ត ហេតុអ្វីដែលគួរឲ្យកាន់តែសោគសង្វេគទៀតនោះ ប្រពន្ធយំឱស ព ប្តីយំ ស្រែកហៅ ស ព ប្តីឲ្យងើបឡើងវិញ ព្រោះកូនៗនៅតូចណាស់ រីឯភាគីម៉ូតូ ធំរ ង រ បួ ស ធ្ង ន់ បញ្ចូនទៅសង្គ្រោះមន្ទីរពេទ្យ។ហេ តុការណ៍ គ្រោះថ្នាក់ ដ៏ គួររ ន្ ធត់ សោក សង្វេគនេះ កើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែវិឆ្ឆិកានេះ វេលាម៉ោង៨ ត្រង់ចំនុច វត្តទួលវិហារ ឃុំជ្រាប ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ។

~

~

~