តោះជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផង!!! មានសង្ឃឹមហើយ ម្ចាស់គ្លីនិកស្បែក BC បានប្រកាសថា ចង់យកស្រីនីតមកចិញ្ចឹម និងផ្ដល់ការសិក្សា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ រហូតដល់…

~

តោះជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផង!!! មានសង្ឃឹមហើយ ម្ចាស់គ្លីនិកស្បែក BC បានប្រកាសថា ចង់យកស្រីនីតមកចិញ្ចឹម និងផ្ដល់ការសិក្សា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ រហូតដល់…បន្ទាប់ពីនាយ ពាក់មី បានប្រកាសចង់ទាក់ទងកុមារី យ៉ង់ ស្រីនីត ក្មេងស្រីសម្បុរស្រអែមស្រស់នៅខេត្តមណ្ឌលគីរី ឱ្យមកថតកុនជាមួយ ពេលនេះនាងនាងបានឡើងមកដល់ភ្នំពេញ និង បានទៅដល់ផ្ទះនាយ ពាក់មី ហើយ ។

~

យ៉ាងណាមិញជាម្ចាស់គ្លីនិកស្បែក BC ដែលគាត់មានគណនី ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Ratchhavy BC ក៏បានចូលមកខមិន ក្នុងផុស គេហទំព័រ KhmerOsja របស់យើងខ្ញុំ ដោយគាត់មានបំណងចង់យកស្រីនីតមកចិញ្ចឹម និងផ្ដល់ការសិក្សា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ រហូតដល់រៀនចប់ថែមទៀតផង។

~

ម្ចាស់គ្លីនិករូបនេះ បានលើកឡើងឱ្យដឹងថា៖«នាងខ្ញុំជាម្ចាស់គ្លីនិកស្បែកBC ចង់ទទួលចិញ្ចឹមក្មេងស្រីដ៍កំសត់ម្នាក់នេះ អោយរៀនសូត្របន្តនៅភ្នំពេញ បានរហូតដល់ចប់ នាងចង់រៀនធ្វើគ្រូក៍បាន ចង់រៀនធ្វើគ្រូពេទ្យក៍បាន សូមជួយប្រាប់លោកពាក់មីជួយទំនាក់ទំនងមកលេខទូរសព្ទ័ នាងខ្ញុំ 077844777 , 012844777 ទីតាំងជិតស្តុបបូកគោ”»៕

~


~