ចែករំលែកដំណឹងនេះម្នាក់មួយផងណា!!! ធនាគារ ១កន្លែង នៅផ្លូវសម្ដេចប៉ាន ត្រូវផ្អាកភ្លាមៗ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ ដោយសារតែ….

~

ចែករំលែកដំណឹងនេះម្នាក់មួយផងណា!!! ធនាគារ ១កន្លែង នៅផ្លូវសម្ដេចប៉ាន ត្រូវផ្អាកភ្លាមៗ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ ដោយសារតែ….នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ធ្នូ ២០២០ នេះក្រសួងបានប្រកាសរកឃើញមានស្ត្រី ២ រូបជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នា មានអងាសយដ្ឋាននៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ ឆ្លងកូវីដ ១៩ ហើយនៅក្នុងនោះនារីវ័យ ២១ ឆ្នាំ ដែលរកឃើញវិជ្ជមានវីរុសនេះ

~

ជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅធនាគារកាធេ យូណាយធីត ។តាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងដដែល ដោយមានការការអនុញ្ញាទដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដោយមានបុគ្គលិកជាច្រើននាក់កំពុងបម្រើការងារនៅធននាគារកាធេយូណាយធីត ។ ដូច្នេះក្រសួងបានសម្រេចផ្អាកដំណើរប្រតិបត្តិការ ធនាគារ កាធេ យូណាយធីត

~

ផ្លូវសម្ដេចប៉ាន រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ធ្នូ ២០២០ រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រមូលវត្ថុសំណាកបុគ្គលិកទាំងអស់ និងតម្រូវឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល ១៥៤ ថ្ងៃ ៕

~


~