ក្តៅៗ!!! មេធាវីម្នាក់ ទទូចឲ្យលោក Pacquiao ដកប្រាក់រង្វាន់ដែលគាត់សន្យាផ្ដល់ជូនអ្នកចា ប់ខ្លួនជនសង្ស័ យបាន ពាក់ព័ន្ធការស្លា ប់របស់នារីអូតែស ដោយសារតែ…..

~

ក្តៅៗ!!! មេធាវីម្នាក់ ទទូចឲ្យលោក Pacquiao ដកប្រាក់រង្វាន់ដែលគាត់សន្យាផ្ដល់ជូនអ្នកចា ប់ខ្លួនជនសង្ស័ យបាន ពាក់ព័ន្ធការស្លា ប់របស់នារីអូតែស ដោយសារតែ…..ហ្វីលីពីន៖ នៅថ្ងៃសុក្រនេះ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកManny Pacquiao និងលោក Eric Yap អ្នកតំណាង ACT-CIS ត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យដ កប្រាក់រង្វាន់ ដែលពួកគាត់សន្យាផ្តល់ជាថ្នូរនឹងការចា ប់ខ្លួនជ នស ង្ស័យ ពា ក់ព័ ន្ធក រណីស្លា ប់របស់នាង Christine Dacera។លោក Mike Santiago

~

ដែលជាមេធាវីរបស់ជ នស ង្ស័យឈ្មោះ Clark Rapinan, Valentine Rosales, Rommel Galido និង John Pascual Dela Serna III បាននិយាយថា ប្ រាក់រង្វា ន់ទាំងនោះ បានធ្វើឲ្យជីវិតកូនក្ដីរបស់ខ្លួនមានគ្រោះថ្នា ក់។ លោក បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថា៖ នេះជាមូល ហេតុ ដែលយើងកំពុងអំពាវនាវដល់សមាជិកសភា Yap និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Pacquiao ឲ្យដ កប្រា ក់រង្វា ន់លើកទឹកចិត្តចេញ ព្រោះថាវាប៉ះ ពា ល់ដល់សុវត្ថិភាព និងសន្ដិសុ ខរបស់បុរសទាំងនោះ (ជ ន ស ង្ស័យ) ដែលមានមនុស្សជា

~

ច្រើនបាន ឃ្លាំ មើល ពួកគេ នៅខាងក្រៅផ្ទះ ដោយមានការថតរូប និងថតវីដេអូទៀតផង។ ចំពោះប្រា ក់រង្វា ន់ដែលផ្ដល់ដោយអ្នកទាំងពីរ មិនចាំបា ច់ឡើយ ព្រោះបណ្ដឹ ងបានដាក់នៅព្រះរាជអាជ្ញាទីក្រុងម៉ាកាទី (Makati) រួចរាល់ហើយ ហើយយើងសុខចិត្តឲ្យកូនក្ដីរបស់យើង ប្រឈ មមុខនឹងបណ្ដឹ ងនេះ។ សម្ដីរបស់លោក Mike Santiago លោក Pacquiao គួរបញ្ជាក់ថា លោក Yap បានផ្ដល់ប្រា ក់រង្វាន់ ចំនួន ១សែនប៉េសូហ្វីលីពីន

~

(ឬប្រហែល ២,០០០ដុល្លារអាមេរិក) ខណៈដែលអ្នកប្រដា ល់ Pacquiaoបានផ្ដល់ចំនួន ៥សែនប៉េសូហ្វីលីពីន (ឬប្រហែលចំនួន ១០,៤០០ដុល្លារអាមេរិក)។ គួររម្លឹកដែរថា នារីអូតែស Christine Dacera វ័យ ២៣ឆ្នាំ ត្រូវបានគេសង្ស័ យថា បុរសចំនួន១១នាក់រំ លោ ភនាងរហូតដល់ស្លា ប់នៅឯសណ្ឋាគារ Makati នៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំ២០២០ ចូល ២០២១ ថ្មីៗនេះ។ ហើយក្រោយមក មានរបា យការ ណ៍ផ្លូវការពីខាងអូស្ត្រាលី បានបង្ហាញថា មូលហេ តុនៃការស្លា ប់គឺបណ្ដាលមកពី ការដា ច់ស រសៃ ឈា មក្នុង ខួរក្បា ល៕

~