សោកស្តាយខ្លាំងណាស់!!! ជិតចូលរោងការហើយ យុវតីម្នាក់បានទទួលម.រណភា.ពទាំងវ័យក្មេងចោលគ្រួសារព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សោកស្តាយខ្លាំងណាស់!!! ជិតចូលរោងការហើយ យុវតីម្នាក់បានទទួលម.រណភា.ពទាំងវ័យក្មេងចោលគ្រួសារព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះ…ពិតណាស់កើតចាស់ឈឺ ស្លា ប់ គឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់មនុស្សដែលរស់នៅលើភពផែនដីនេះ គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចយកឈ្នះលើច្បាស់ធម្មជាតិមួយនេះបានទេ ។ ក្រោយពេលអស់ជីវិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចយកអ្វីទៅជាមួយបានឡើយបានត្រឹមតែបន្សល់ទុកនូវការចងចាំទាំងល្អនិងអាក្រក់ទៅដល់មនុស្សជាច្រើនដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាកាលនៅមានជីវិត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកថ្មីៗនេះបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកបន្ទាប់ពីមានយុវតីម្នាក់បានទទួលមរណភាព នេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមានឈ្មោះថា ZaMa Sean បានរៀបរាប់ឲ្យមហាជនលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដឹងបែបនេះថា ៖ « Micky ម៉េចបានក្មួយគិ តខ្លី ចឹងហាអុីលឺហើយមិនជឿសោះក្មួយមិនគិតដល់គ្រួសារនិងមនុស្សក្មួយស្រលាញ់ចឹងហាសអុីសោកស្ដាយណាស់ក្មួយប្រុសអុីវាខូចចិត្តណាស់អុីសោកស្ដាយមិនបានទៅភ្ជាប់ពាក្យក្មួយហើយតែអុីថាចាំទៅថ្ងៃក្មួយទាង2រៀបការហេតុអី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មួយគិតខ្លីបែបនិងចុះក្មួយប្រាប់អុីថាក្មួយនិងរៀបការអោយបានហើយក្មួយអោយអុីត្រៀមឈុតដូចគ្នាចុះហេតុអីបែបនិងHOUR អុីសោកស្ដាយផងក្មួយប្រុសមានជាតិក្រោយកុំអោយក្មួយទាំង2ត្រូវបែកបាក់គ្នាបែបនិងទៅអោយបានសុខណាក្មួយ »។ សូមបញ្ជាក់ចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់យុវតីខាងលើនេះយើនៅមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុនៅឡើយទេប៉ុន្តែមានតម្រុយខ្លះៗ ថាយុវតីរូបនេះធ្លាប់មានជំងឺបា ក់ ទឹ កចិត្តខ្លាំង ដូច្នេះបើតាមការសន្និដ្ឋានប្រហែលជានាង គឺជាអ្នកដែល«ប ញ្ច ប់ជីវិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនដឹងតាមវិធីណាទេ »៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​