ក្តៅៗ!!! ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ក្រោយរូបភាពមេខ្លោ. ង និងម្នាក់ទៀត មុខឡើងស្រដៀងគ្នាពេកប៉ះដាក់ ដោយសារតែ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្តៅៗ!!! ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ក្រោយរូបភាពមេខ្លោ. ង និងម្នាក់ទៀត មុខឡើងស្រដៀងគ្នាពេកប៉ះដាក់ ដោយសារតែ…..ភ្នំពេញ ៖ មិនបាច់និយាយច្រើនក៏ប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយ ករណីដ៏កក្រើកកាលពីម្សល់មិញនេះ គឺថាសែនរន្ធត់តែម្តង។ ជាក់ស្តែងនេះបើយោងតាមប្រភពគណនីមួយដែលមានឈ្មោះថាកូនខ្លាតូចបានបង្ហោះសារ និងភ្ចាប់រូបភាពបែបនេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«#បងប្អូនគិតដូចខ្ញុំទេ មនុស្ស 2 នាក់នេះមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាដល់ហេីយ ការងាក៏ស្រដៀងគ្នាសាហាវក៏ដូចគ្នា ម្នាក់ឈ្មោះ Yeun Vandet បានប្រេីប្រាស់អាវុទ្ធបា.ញ់ស. ម្លា. ប់គូដណ្តឹងហេីយរត់គេចខ្លួនតាមចាប់មិនទាន់បានទេជាងមួយឆ្នាំហេីយ 😒😒ហេីយម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Vannna Rith ជាចោរ. ប្ល. ន់ដែលគេបា. ញ់ស. ម្លា. ញ់ក្នុងថ្ងៃនេះកំពុងតែឆ្ងល់ថាវាជួនម្ល៉េះមុខដូចគ្នាហេីយការងាដូចគ្នា សាហាវដូចគ្នាទៀត ហ៉ឺម..អត់យល់មែនតាស់ 😑😑» ចុះប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ? ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា។ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​