អាណិតណាស់!!! យករំពាត់ផ្តៅ វា.យដា.ក់ទ.ណ្ឌក.ម្ម ទៅលើលោកនេន ដោយសារតែប្រដៅទូន្មានមិនស្តាប់ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាណិតណាស់!!! យករំពាត់ផ្តៅ វា.យដា.ក់ទ.ណ្ឌក.ម្ម ទៅលើលោកនេន ដោយសារតែប្រដៅទូន្មានមិនស្តាប់ (មានវីដេអូ)នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា នេះតាមរយៈបណ្តាញសង្គម មានការចែករំលែកតៗគ្នាជាច្រើន និងសម្តែងប្រតិក ម្មមិនពេញចិត្តជាច្រើន លើវីដេអូមួយ ដែលគ្រូចៅអធិការវត្ត បានយករំពាត់ វា យ ដា ក់ទណ្ឌកម្ម ទៅលើលោកនេន តូច ដោយសារតែប្រដៅទូន្មា នមិនស្តា ប់ ដែលស្ថិតនៅវត្តមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមគណនេយ្យហ្វេសបុកតេជគុណ ព្រះនាម “Yin Vay” បានបង្ហោះវីដេអូ និងបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ ស្មានថាប្រទេសគេ តាមពិតវត្តនៅខ្មែរ ខេត្តសៀមរាបយេីងសោះ បុរាណថា មុនយកកូនមកបួ ស សុំតែភ្នែកនិងឆ្អឹង ពីលោកគ្រូចៅអធិការទេ។ អារម្មណ៍ពិត កូនសិស្សខ្លះលំបាកទូន្មានណាស់ ទូន្មានជាពីរដង បីដងនៅតែប្រព្រឹត្តិលោកគ្រូ វៃខ្លះក៏ជារឿ ងធម្មតាដែរ ចិត្តជាគ្រូមិនចង់ឃេីញសិស្សដេីរផ្លូវខុសនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំករុណាមិនគាំទ្រទង្វើហិ ង្សា បែបនេះនោះទេ ប៉ុន្តែសូមលោកគ្រូត្រឡ ប់មកពិចារណាឡេីងវិញ តេីទង្វើនេះមានប្រសិទ្ធភាពឬទេ? មានផលល្អដល់សិស្សឬទេ? ជីវិតអ្នកបួ សមិនស្រួលនោះទេ បង្រៀនកូនគេចេះ គេថាពូជគេល្អ បង្រៀ នមិនចេះ គេថាគ្រូបង្រៀ នមិនកេីត។ កូនល្អៗគេមិនឱ្យមកបួ សទេ ទាល់តែកូនណាប្រដៅទូន្មានមិនបាន ទេីបប ង្ខំយកមកឱ្យបួ ស បួ សហេីយខ្ជិលរៀនសូត្រ លោកគ្រូទូន្មានមិនបាន លោកគ្រូអង្គខ្លះក៏ប ង្ខំចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្ម។ សូមលោកគ្រូចៅអធិការសូមកុំយកគំរូតាម ព្រោះទង្វើនេះមិនគប្បីអា ចនាំឱ្យគ្រោះថ្នា ក់ និងមាន វិប្ប ដិសារីចំពោះក្មេង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖