មិនគួរអោយជឿ!!! ធ្លាប់អស់ហើយពាក្យឈឺចាប់ សម្ដីមេីលងាយ ដោយសារតែធាត់ជ្រុល តែពេលនេះ 90គីឡូ មកនៅ48គីឡូ ដោយសារតែ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនគួរអោយជឿ!!! ធ្លាប់អស់ហើយពាក្យឈឺចាប់ សម្ដីមេីលងាយ ដោយសារតែធាត់ជ្រុល តែពេលនេះ 90គីឡូ មកនៅ48គីឡូ ដោយសារតែ….មនុស្សជាច្រើនតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាឡើងទម្ងន់ខ្លាំង ដែលធ្វើឲ្យពិបាកចិត្ត ហើយនឹងពិបាកជ្រើសរើសខោអាវសំរាប់ស្លៀកពាក់ ជាពិសេសមនុស្សស្រីដែលធំ មនុស្សប្រុសភាគច្រើនមិនសូវមើលឃើញនោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាការពិតដោយសារតែ នារីដែលមានរូបរាងស្លីមស្តើង គឺជានារីទាក់ទាញ និងស្រស់ស្អាតបំផុត ទាំងពេលទៅដើរលេងកម្សាន្ត ទៅចូលរួមពិធីផ្សេងៗ និងពេលមានដៃគូស្នេហា។ក្នុងនោះដែរមនុស្សប្រុសភាគតិចណាស់ដែលស្រលាញ់មនុស្សស្រីមាឌម៉ាប់ៗ តាមមតិប្រុសៗមួយចំនួននិយាយថា បើអ្នកសម្លឹងមើលឲ្យច្បាស់ ពីនារីដែលមានរាងធាត់នោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនឹងយល់ថា ពួកគេក៏មានភាពស្អាតជារបស់ខ្លួនម្យ៉ាងម្នាក់ ជាមួយនឹងនារីរាងស្គមដែរ ហើយជាពិសេស ក៏មានគុណសម្បត្តិមួយចំនួន របស់នារីៗកាម៉ាប់ ដែលអ្នកមិនដែលធ្លាប់ដឹងពីមុនមក។យ៉ាងណាមិញ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ឈ្មោះ Pov Meas បានរៀបរាប់ពីជោគជ័យនៃការសម្រក់ទម្ងន់បានសម្រេចនេះជាសាររៀបរាប់ខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីមុនខ្ញុំធាត់ហើយអាក្រក់ទៀត និយាយត្រង់ ខ្ញុំមានមោទនភាពហើយសរសើរខ្លួនឯងអត់បាត់ទេជិត90គីឡូមកសល់ត្រឹម48គីឡូ គ្រប់យ៉ាងដែរឆ្លងកាត់មកការឈឺចាប់នឹងពាក្យសម្ដីមេីលងាយអីដែរថាមិនធ្លាប់ទទួលបាន? តែយ៉ាងណាក៏គួរអរគុណវិញទេព្រោះវាអាចជាកម្លាំងចិត្តល្អបំផុត មិនឈឺក៏មិនចាំហេីយក៏មិនខំប្រឹងដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អរគុណខ្លួនឯងណាស់ កន្លងមកដែរទ្រាំលំបាកគ្រប់សព្វបែបយ៉ាងព្យាយាមតស៊ូដេីរចេញពីចំណុចសូន្យខំប្រឹងរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យ ស្រលាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងបំផុត ស៊ូៗម៉ាប់ៗគ្នាយើងត្រូវជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបានជាមុន ទេីបអាចបង្ហាញលទ្ធផលឲ្យអ្នកដទៃឃេីញ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​