កាន់តែក្តៅហើយ!!! ស្ថានការណ៏នៅ អាហ្វហ្គានីស្ថាន ក្រុមតាលីបង់ប្រហារជីវិតស្ត្រីម្នាក់ ដោយសារតែ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាន់តែក្តៅហើយ!!! ស្ថានការណ៏នៅ អាហ្វហ្គានីស្ថាន ក្រុមតាលីប.ង់ប្រ.ហារជីវិតស្ត្រីម្នាក់ ដោយសារតែ….បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹង ថាស្ត្រីម្នាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានក្រុមតាលីបង់ស.ម្លា.ប់ដោយសារតែមិនបានពា.ក់ស្បៃរុំមុខឲ្យជិតក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរនៅទីសាធារណៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍សំងាត់មួយក៏ត្រូវបានគេបង្ហាញថាក្រុមតាលីបង់កំពុងធ្វើការតាមប្រមា.ញ់សកម្មជននិងកម្មាភិបាល មន្ដ្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននានានិងអ្នកដែលធ្វើការជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលការដួលរលំចុងក្រោយរបស់ក្រុមតាលីបង់ក្រោយថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០១ ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបថតមួយនៃការស.ម្លា.ប់ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយ Fox News កាលពីថ្ងៃពុធបង្ហាញពីរាងកាយរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដេកស្លា.ប់នៅក្នុងថ្លុ.កឈា.មខណៈនាងត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនឈរនៅជុំវិញនារីរូបនោះ។ជ.នរ.ងគ្រោះត្រូវបានប្រ.ហារជីវិតដោយសារចេញទៅក្រៅនៅក្នុងទីក្រុងតាឡូកាន ខេត្តតាខាដោយគ្មានពាក់ស្បៃរុំមុខឲ្យជិត (ស្បៃប៊ឺកា)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូដ៏គួរឱ្យភ័.យខ្លា.ចក៏បង្ហាញពីក្រុមយុ.ទ្ធជនតាលីបង់មួយក្រុមកំពុងធ្វើការល្បាតជាមួយនឹងរថយន្ត ៤x៤ ដោយបើកភ្លើងឡានពាសពេញផ្លូវរួមជាមួយទង់ជាតិរបស់ពួកគេដែលដាក់នៅលើឡានកំពុងតែប.ក់បោ.កតាមខ្យល់។ ឧបទ្ទវហេតុខាងលើនៃការបា.ញ់ស.ម្លា.ប់ស្ដ្រីរូបនោះនៅតែមាន បើទោះបីជាមេដឹកនាំតាលីបង់ថ្មីផ្តល់ការធានាចំពោះសុវត្ថិភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាជនក៏ដោយ។ អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមនេះលោក Zabihullah Mujahid បាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនស្វែងរកការសងសឹ.កចំពោះអ្នកដែលបានប្រយុ.ទ្ធប្រឆាំ.ងនឹងខ្លួននោះឡើយ ដោយនឹងការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាន“ នៅក្នុងច្បាប់នៃច្បាប់ Sharia” ។ប្រភពនោះក៏បាននិយាយផងដែរថាក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់ជាច្រើននាក់បានដើរល្បាតក្នុងសង្កាត់ដើម្បី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្វែងរកមនុស្សដែលបានជួយដល់កងទ័ពអាមេរិក។ អតីតមន្ដ្រីការក្រសួងការបរទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ម្នាក់បានប្រាប់ Fox News ថាយុទ្ធជនតាលីបង់បានវា.យដំធ្វើបាបជនស៊ីវិលដែលព្យាយាមទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានដើម្បីគេ.ចចេញពីប្រទេស៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​