ក្តៅៗ!!! ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង បដិសេធជំនួយវ៉ាក់សាំង Sinovac ៣ លានដូសរបស់ចិន ហើយឱ្យបញ្ជូនទៅប្រទេសដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរ ខណៈដែល…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្តៅៗ!!! ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង បដិសេធជំនួយវ៉ាក់សាំង Sinovac ៣ លានដូសរបស់ចិន ហើយឱ្យបញ្ជូនទៅប្រទេសដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរ ខណៈដែល…..អង្គការយូនីសេហ្វ បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩ ចំនួន ៣ លានដូសរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាកជីវបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន ដោយនិយាយថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះ គួរតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង មិនបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លង COVID-19 ណាមួយឡើយហើយបានដាក់ចេញវិធានការប្រឆាំងមេរោគដ៏តឹងរ៉ឹងរួមទាំងការបិទព្រំដែននិងការទប់ស្កាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុក។យោងតាម អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ បានប្រាប់សារព័ត៍មាន Reuters ថាក្រសួងនឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយគម្រោង COVAX ដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំង នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកផងដែរថា កាលពីខែកក្កដា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង បានបដិសេធមិនទទួលយកការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់។ នេះបើយោងតាមក្រុម Think Tank របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូង។វិទ្យាស្ថានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនចាប់អារម្មណ៍លើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនទេដោយសារតែការព្រួយបារម្ភថាពួកគេប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប៉ុន្តែវាបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះវ៉ាក់សាំង ដែលផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ី។ ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាថៃនិងអ៊ុយរូហ្គាយ បានចាប់ផ្តើមប្រើវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលទទួលការចាក់ថ្ Sinovac ជាវ៉ាក់សាំងលើកដំបូងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការការពារប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩។អ្នកនាំពាក្យសម្ព័ន្ធសកលសម្រាប់វ៉ាក់សាំងនិងសម្ព័ន្ធភាពចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដែលដឹកនាំគម្រោង COVAX បានមានប្រសាសន៍ថា យើងបន្តធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​