ហួសចិត្ត!!! បុរសម្នាក់ ថា អ៊ឹម ជីវ៉ា ជាមនុស្សកំពូលច.ង្រៃលើលោក ដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហួសចិត្ត!!! បុរសម្នាក់ ថា អ៊ឹម ជីវ៉ា ជាមនុស្សកំពូលច.ង្រៃលើលោក សម្ភាសន៍អ្នកណា រលា.យអ្នកហ្នឹង…(មានវីដេអូ)លោកអ៊ឹម ជីវ៉ា ជាតារាសម្ដែងម្នាក់ ដែលចូលចិត្តធ្វើការងារមនុស្សធម៌ និងដើរធ្វើបទសម្ភាសន៍ ជាមួយ តារាៗ បុគ្គលល្បីៗជាដើម ហើយរាល់វីដេអូ នៃការធ្វើបទសម្ភាសន៍របស់លោក តែងតែល្បីកក្រើកបណ្ដាញសង្គមតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង កាលពីអំឡុងឆ្នាំ២០២០ លោកអ៊ឹម ជីវ៉ា បានទៅធ្វើបទសម្ភាសន៍ តារា ទីកតុក សុខា សុខា ដល់គេហដ្ឋាន និងបានជួយជ្រោមជ្រែងឡើងមកថតរឿងអប់រំខ្លីនៅភ្នំពេញទៀតផង។ សុខា សុខា កាន់តែល្បីខ្លាំងណាស់នាពេលនោះ តែល្បីដោយសារការរិះគន់ច្រើនជាងសរសើរ និងអាណិត។ដោយឡែកថ្មីៗនេះ លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជី ហើយវីដេអូនៃកិច្ចសម្ភាសន៍នោះ ល្បីល្បាញមិនចាញ់រឿងសុខា សុខា ឡើយ។ ការល្បីនេះ ក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង សុខា សុខា ផងដែរ ដោយសារសម្បូរអ្នករិះគន់ច្រើន ទៅលើអាជី ចំពោះពាក្យសម្ដីលើកសម្រស់ខ្លួនឯងរបស់នាង។កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា មិនដឹងថា ដោយសារភាពល្បីល្បាញរបស់លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ដូចខាងលើ ឬយ៉ាងណានោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែគណនីទីកតុកមួយ បានសំណូមពរឲ្យ ពូ សុខា (តារាទីកតុក ចូលចិត្តញុំាអាហារ តាមការសំណូមពរ) ហៅលោកអ៊ឹម ជីវ៉ា មកសម្ភាសន៍។ជាការឆ្លើយតប ពូ សុខា បានលើកឡើងដូច្នេះថា «និយាយទៅក្មួយ ពូតាំងពីលេងទីកតុកមក មានអ្នកសារព័ត៌មានល្បីៗមកសម្ភាសន៍ពូ ២នាក់ ៣នាក់ដែរ លើកលែងតែអ៊ឹម ជីវ៉ា មួយ កុំថាឡើយហៅមកសម្ភាសន៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម្បីមកដើរជួបគ្នាចៃដន្យ សុខចិត្តរត់គេចក្មួយព្រោះមនុស្សអ៊ឹម ជីវ៉ា នេះ ជាមនុស្សកំពូលចង្រៃលើពិភពលោកក្មួយ។ ទៅសម្ភាសន៍អ្នកណា រលាយអ្នកហ្នឹង គឺនាំរឿងដាក់គេគ្រប់ៗគ្នា។ សម្ភាសន៍សុខាស្រី រលាយសុខាស្រី។ ជាក់ស្ដែង មួយរយៈចុងក្រោយឃើញទៅសម្ភាសន៍ក្មួយស្រីអាជី រឿងផ្អើលអស់មួយប្រទេស អញ្ចឹងមនុស្សអ៊ឹម ជីវ៉ា មនុស្សកំពូលស៊យតែម្ដង»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖