កក្រើទៀតហើយយប់មិញ!!! អ្នកចូលមើលការ Live របស់ សួស វីសា និងស្វាមី រហូតដល់ទៅ 163,1K បំបែកកំណត់ត្រាបាត់ មិនធ្លាប់ជួប ដល់ថ្នាក់ សួស វីសា ឡើងភ្ញាក់ រួចនិយាយទំាងរំភើបស្ទើរហោះថា ”គ្មានពាក្យអ្វី ក្រៅពី…” (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កក្រើទៀតហើយយប់មិញ!!! អ្នកចូលមើលការ Live របស់ សួស វីសា និងស្វាមី រហូតដល់ទៅ 163,1K បំបែកកំណត់ត្រាបាត់ មិនធ្លាប់ជួប ដល់ថ្នាក់ សួស វីសា ឡើងភ្ញាក់ រួចនិយាយទំាងរំភើបស្ទើរហោះថា ”គ្មានពាក្យអ្វី ក្រៅពី…” (មានវីដេអូ)កាលពីយប់ ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ សួស វីសា និងស្វាមី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាននាំគ្នាតុបតែងខ្លួន ឡើងប្លែក និងទាក់ទាញបំផុត ធ្វើការ live លក់ផលិតផល តាមអនឡាញ ដូចរាល់ដង ហើយមានអ្នកចូលមើលការ live នេះ រហូតដល់ទៅជាង 120 K ឯណោះ។ស្រាប់តែយប់ម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ សួស វីសា និងស្វាមី បានបំបែកកំណត់ត្រាលើកមុនទាល់តែបាន គឺមានអ្នកចូលមើលការ Live រហូតដល់ទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

163,1K View ដែលជាចំនួនអ្នកមើលច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់អ្នកទំាងពីរ បំបែកកំណត់ត្រា កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ បាត់។សួស វីសា រំភើបស្ទើរហោះ ដល់ថ្នាក់និយាយថា “យប់នេះ163,1K View នាងខ្ញុំ និងស្វាមី គ្មានពាក្យអ្វី ក្រៅពីអរគុណ ដល់លោកយាយ លោកតា អ៊ុំពូមីង ដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហេីយចង់បញ្ជាក់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំទាំងពីរ ក៏គ្មានចេតនាអាក្រក់ ឬបំពុលសង្គមអ្វីដែរ ចេតនារបស់យេីងតែមួយគត់ គឺចង់អោយបងប្អូនបានសេីចសប្បាយ និងរំសាយអស់ទុក្ខកង្វល់តែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះ បេីមានកន្លែងណា ដែលមេីលទៅឆ្គាំឆ្គង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនសមរម្យ ក៏សុំអធ្យាស្រយ័ ដល់ខ្ញុំទាំងពីរផងចុះ ជាចុងក្រោយសូមជូនពរ ដល់លោកតា លោកយាយ បងប្អូន អ៊ុំពូមីង ជួបតែសេចក្តីសុខ មានតែស្នាមញញឹម និងមានសុភមង្គល គ្រប់ក្រុមគ្រួសារ ដោយក្តីគោរព ពីយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ Tommy&Visa”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖