ហួសចិត្ត!!! ម៉ូតូមួយគ្រឿង ជិះបុ.កចូ លហាងលក់ទូរស័ព្ទមួយ ដាច់ផ្ងារទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកជិះ តែចុងក្រោយម្ចាស់ហាងបានធ្វើរឿងនេះវិញ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហួសចិត្ត!!! ម៉ូតូមួយគ្រឿង ជិះបុ.កចូ លហាងលក់ទូរស័ព្ទមួយ ដាច់ផ្ងារទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកជិះ តែចុងក្រោយម្ចាស់ហាងបានធ្វើរឿងនេះវិញ…(មានវីដេអូ)ហេតុការណ៍ដែលនឹកស្មានមិនដល់មួយ ដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហួសចិត្ត ដោយមិនដឹងថាត្រូវសើច ឬត្រូវអាណិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទមួយ ត្រូវបានអ្នកបើកបរម៉ូតូម្នាក់ ជិះបំបុ.កចូ លដល់ក្នុងហាងតែម្តង។ ហេតុការណ៍ខាងលើនេះដែរ បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដោយបណ្តាលអោយទូរដាក់ទូរស័ព្ទរងការខូចខាត បែ.កកញ្ចក់ និងបាក់បែកផ្នែកខ្លះៗ ចំនែកឯអ្នកបើកបរម៉ូតូដែលជាអ្នកប ង្រក ក៏ត្រូវរងរ បួ.ស ជើងផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងយោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Cheangsan PhoneShop បានរៀបរាប់ថា៖ សកម្មភាពបុកទូទូរសព្ទហាងខ្ញុំថ្ងៃទី25-09-2021។ តែយ៉ាងណា មហាជនពិតជាបានកោតសរសើរដល់សណ្តានចិត្តរបស់ម្ចាស់ហាងជាខ្លាំង ព្រោះក្រោយកើតហេតុហើយ គាត់មិនបានទា មទា រសំណងពីអ្នកបើកម៉ូតូឡើយ និងបានប្រាប់ថា អត់អីទេ អោយតែប្អូនកុំកើតអីទៅបានហើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖