នាយ ពាក់មី ព្រឺសម្បុរ និងបាននិយាយរៀបរាប់ ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនត្រូវបានវិញ្ញាណចូលសន្ធិត រួចក៏បានធ្វើរឿងមួយនេះ(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយ ពាក់មី ព្រឺសម្បុរ និងបាននិយាយរៀបរាប់ ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនត្រូវបានវិញ្ញាណចូលសន្ធិត រួចក៏បានធ្វើរឿងមួយនេះ(មានវីដេអូ)នារសៀលថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ នាយ ពាក់មី តារាកំប្លែងដ៏ល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបង្ហោះនូវឃ្លីបវីដេអូមួយលេីទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនធ្វេីឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីមហាជនជាច្រើន ដែលប្រពន្ធលោកត្រូវបានវិញ្ញាណមនុស្សប្រុសចូលសន្ធិត ខណៈពេលទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តស្វាយរៀង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះ នាយ ពាកមី បានធ្វើការរៀបរាប់ទាំងព្រឺសម្បុរអំពីដំណើរសាច់រឿងចាប់តាំងពីវិញ្ញាណនេះបានចូលសន្ធិតប្រពន្ធខ្លួនតាំងពីខេត្តស្វាយរៀង រហូតមកដល់ភ្នំពេញ ហេីយពេលមកដល់ផ្ទះភ្លាម វិញ្ញាណដែលបានចូលសន្ធិតប្រពន្ធនាយ ពាក់ មី ក៏បានឡេីងទៅរុករកខោអាវមនុស្សប្រុសយកស្លៀក ព្រមទាំងបាននិយាយថា ខ្លួនជាអ្នកធ្វេីការ និងជាមនុស្សស្អាត ទេីបគាត់ស្រឡាញ់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ នាយ ពាក់មី ក៏មានជាពាក្យពេចន៍លេីកឡេីងថា៖«ដោយសារមានបងប្អូន ជេខ្ញុំរឿងខ្ញុំទៅរកគ្រូ នឹងព្រះសង្ឃស្រោចទឹក ថាខ្ញុំអបិយជំនឿ ដូចនេះខ្ញុំសុំផុសវីដេអូ មូលហេតុដែលខ្ញុំទៅរកព្រះសង្ឃ និងគ្រូ គឺមកពីប្រពន្ធខ្ញុំមានវិញ្ញាណមនុស្សប្រុស ចូលក្នុងខ្លួនគាត់ សូមទស្សនាវីដេអូដែលជារឿងពិត»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖