អាណិតណាស់!!! ដោយសារតែចង់ត្រូវគ្នាវិញ ពូម៉ៅ ដា.ច់ចិត្តឡាយវីដេអូ យំទឹ.កភ្នែ.កទឹកសំបោរ រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែ.កថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាណិតណាស់!!! ដោយសារតែច.ង់ត្រូវគ្នាវិញ ពូម៉ៅ ដា.ច់ចិត្តឡាយវីដេអូ យំទឹ.កភ្នែកទឹកសំ.បោរ រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា…(មានវីដេអូ)ក្រោយពីអ្នកស្រី ទ្រី ដាណា បានប្រកាសផ្ដា.ច់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនជាផ្លូវការ កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនោះ ពូម៉ៅ បានបង្ហោះសារសុំទោ.សភរិយា ចំនួន២ថ្ងៃជា.ប់ៗគ្នា ដោយសន្យា មិនឲ្យមានរឿងនេះទៀតឡើយ ព្រមទាំង ធ្វើឲ្យភរិយាសើច ញញឹមឲ្យបានច្រើនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង កាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ពូម៉ៅ បានបង្ហោះសារថា «សូមជម្រាបសួរបងប្អូន។ ដោយពេលកន្លងមកខ្ញុំមានកំហុសមួយចំនួនចំពោះប្រពន្ធជាទីស្រលាញ់ ឆ្លងកា.ត់ការពិចារណាមួយរយៈពេលធំ បានយល់ដឹងកំហុ.សទាំងអស់ច្បាស់លាស់ហើយព្រមកែដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារ»។ក្រោយមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ពូម៉ៅ បានបង្ហោះសារអង្វរករភរិយាទៀតថា «ប្រពន្ធជាទីស្រលាញ់សូមអូនលើកលែ.ងទោ.ស ព្រមអភ័.យទោ.សអោយបងជាលើកចុងក្រោយ នឹងសូមសន្យា ថាមិនអោយមានលើកក្រោយទៀតឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត់ពីអូននិងកូនមួយរយៈនេះបងពិតជាពិបា.ករស់នៅណាស់ ព្រោះក្នុងចិត្តបងមានតែអូននិងកូនតែមួយគត់»។ បន្ទាប់ពីបង្ហោះសារសុំទោ.ស.ជាសាធារណៈហើយ នៅមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយលើកលែ.ងទោ.សពីភរិយានោះ, នៅយប់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ ពូម៉ៅ បានឡាយវីដេអូ យំគគ្រូករៀបរាប់យ៉ាងកម្សត់ សុំអង្វរភរិយាឲ្យលើកលែងទោ.ស ដើម្បីមានឱកាសមានថែប្រពន្ធកូនវិញនោះ។ពូម៉ៅ បានយំរៀបរាប់យ៉ាងកម្សត់ថា លោកឡាយនេះ ដើម្បីចង់ត្រូវគ្នាជាមួយគ្រួសារវិញ លោកនឹកកូន នឹកប្រពន្ធ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ លោកកំពុងតែនៅផ្ទះម្ដាយរបស់លោក។ រយៈពេល១ខែ មិនបានជួបកូន ជួបមុខប្រពន្ធ តើអារម្មណ៍បែ.កបា.ក់ប្រពន្ធ វាទៅជាយ៉ាងណា?លោកយំខ្លាំងៗ ដោយរៀបរាប់ទៀតថា អ្នកខ្លះថា លោកសម្ដែង លោកមិនមែនសម្ដែងនោះទេ មនុស្សប្រុស មិនដែលចេះយកទឹកភ្នែកយកមកដា.ក់មុខអញ្ចឹងទេ។ លោកថា លោកអង្វរភរិយា តែគេមិនលើ.កលែងឲ្យទេ។ លោក លើកជាសំណួរថា លោកខុសកន្លែងណា ទំនា.ស់គ្រួសារតិចតួច ភរិយាដាក់កំហិ.តដល់លោកដល់ថ្នាក់នេះ។លោកបន្តលើកជាសំណួរថា ហេតុអ្វី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖