អាសូរណាស់ ស្ទើរតែមិនជឿសោះថា យុវជនម្នាក់ មានជំ.ងឺម្យ៉ាងរហូតធ្លា.ក់ខ្លួនមើលលែងចង់ស្គាល់ ដោយសារតែដំបូងវាគ្រាន់តែជាជំងឺម៉្យាង….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាសូរណាស់ ស្ទើរតែមិនជឿសោះថា យុវជនម្នាក់ មានជំ.ងឺម្យ៉ាងរហូតធ្លា.ក់ខ្លួនមើលលែងចង់ស្គាល់ ដោយសារតែដំបូងវាគ្រាន់តែជាជំងឺម៉្យាង….(មានវីដេអូ)គួរឲ្យអាណិតដល់យុវជនម្នាក់ដែលធ្លាប់តែមានរូបរាងស្រស់ថ្លា ស្រាប់តែធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតស្គម ហើយពេលនេះជំងឺក៏កាន់តែធ្ង.ន់ទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីគណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ រឿន នុពល បានរៀបរាប់ថា៖ ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ជាពិសេសបងៗ ដែលធ្លាប់ស្គាល់បងប្រុស So Thet ។ ដោយសារឥឡូវនេះបងប្រុសមានជ.ម្ងឺជាទម្ង.ន់ នឹកស្មានមិនដល់ទាល់សោះ (រលាក ក្រពះ ពោះវៀន)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនាមពួកយើងធ្លាប់រាប់អាននិងស្កាល់គាត់ ខ្ញុំតំណាងឲ្យបងៗ MMO ទាំងអស់បង្កើតជាមូលិធិមួយទៅតាមទឹកចិត្តជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួន ដើម្បីប្រមូលថវិកាយកទៅជូនគាត់នៅឯមន្ទីពេទ្យ ។ សុំ Tageបងៗៗផង សុំ ជួយ Share ម្នាក់ មួយផងបងៗៗ ABA: 001095488 (BEE TAILY)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖