ចូលរួមរំលែកទុក្ខផង!!! តារាសិល្បៈពហុជំនាញ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម មានទុ.ក្ខជាទម្ង.ន់ដោយបា.ត់ប.ង់ប្អូនថ្លៃ ដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូលរួមរំលែកទុក្ខផង!!! តារាសិល្បៈពហុជំនាញ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម មានទុ.ក្ខជាទម្ង.ន់ដោយបា.ត់ប.ង់ប្អូនថ្លៃ ដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)ពិតជាគួរឱ្យសោ.កស្ដាយជាព.ន់ពេក ខណៈតារាសិល្បៈព.ហុជំនាញ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម មានទុ.ក្ខជាទ.ម្ងន់ដោយបា.ត់ប.ង់ប្អូនថ្លៃ (ប្រពន្ធប្អូនប្រុសទី៦) ព្រោះតែជំ.ងឺកូវីដ ១៩ ដ៏កា.ចសា.ហា វកំពុងវា.យលុ.កទូទាំងពិភពលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះភ្ជាប់រូបភាពមួយសន្លឹកនៅលើហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួននោះ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងសោកសៅយ៉ាងដូច្នេះថា «ម្សិលមុិញ នៅឃើញមុខ ថ្ងៃនេះប្អូន ទៅដោយមិនបានលា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងសោ.កស្តាយណាស់ ណែតអើយ សូមជាតិក្រោយអោយប្អូនអាយុវែងណា, Covid-19 បានឆ.ក់យកជីវិ.តប្អូនថ្លៃល្អរបស់ខ្ញុំ ប្រពន្ធប្អូនប្រុសទី៦ Khat Yay ប្អូនរឹ.ងមាំឡើងណា»។ក្នុងនោះក៏មានមហាជនអ្នកគាំទ្រ និងមិត្តសិល្បៈជាច្រើនអ្នកបានចែ.ក.រំលែក និងបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោ.កស្ដាយ ចូលរួមរំលែកទុក្ខផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖