ក្តៅៗ!!! សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទា.ត់កម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថាកីឡាករក្នុងក្រុម៦នាក់មានវិ.ជ្ជមានកូវី.ដ១៩ ក្រោយពីធ្វើតេស្ដជាច្រើនលើកនៅទឹកដី….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្តៅៗ!!! សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទា.ត់កម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថាកីឡាករក្នុងក្រុម៦នាក់មានវិ.ជ្ជមានកូវី.ដ១៩ ក្រោយពីធ្វើតេស្ដជាច្រើនលើកនៅទឹកដី….បើតាមមន្ត្រីសហព័ន្ធកីឡាបា.ល់ទា.ត់កម្ពុជា បានបញ្ជា.ក់ថាកីឡាករក្នុងក្រុម៦នាក់មានវិជ្ជមានកូវី.ដ១៩ ក្រោយពីធ្វើតេស្ដជាច្រើនលើកនៅទឹកដីបារ៉ែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីប្រកួតជើងទី១ទល់ក្រុមហ្គាំមក កម្ពុជាក៏រកឃើញថាមានគ្នាដល់ទៅ៦នាក់ឯណោះបានឆ្លងមេរោ.គកូវី.ដ១៩។ តែស្ថានភា.ពរបស់ពួកគេវិញមិនមានអ្វីធ្ង.ន់ធ្ងរនោះទេ ដោយកំពុងធ្វើច.ត្ដាឡីស័.កនៅឡើយ អាចរយៈពេល១០ថ្ងៃ។ នៅពេលជាសះស្បើ.យទើបអា.ចត្រលប់មកកម្ពុជាវិញបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កីឡាករទាំង៦នាក់នោះមាន សឿយ វិសាល, ចាន់ វឌ្ឍនាកា , កែវ សុខសិលា, អ៊ាន ពិសី, សារ៉េត គ្រីយ៉ា និងគួច សុកុម្ភៈ៕ រំលឹកថាកម្ពុជា បានយកឈ្នះកោះហ្គាំ ក្នុងលទ្ធផល ៣-១ សម្រាប់ការប្រកួត AFC Asian Cup កន្លងទៅនេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​