ក្តៅៗ!!! តោះបែករំលែកជាបន្ទាន់ផង ពីមុនមានតែបង្គាសមុទ្រ ចា.ក់ជ័រចាហួយចូល តែពេលនេះសូម្បីបង្កងទឹកសាប ក៏ចាក់ចាហួយដែរ រកឃើញជាង ៥០គីឡូនៅ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្តៅៗ!!! តោះបែករំលែកជាបន្ទាន់ផង ពីមុនមានតែបង្គាសមុទ្រ ចាក់ជ័រចាហួយចូល តែឥឡូវសូម្បីបង្កងទឹកសាប ក៏ចាក់ចាហួយដែរ រកឃើញជាង ៥០គីឡូនៅ….ដោយសារតែមានការណែនាំ ពីលោក ផាន អូន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទទួល បន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គ នាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. មន្ត្រីក.ប.ប. ប្រចាំសាខា រាជធានីភ្នំពេញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បាននាំយក រថយន្តពិសោធន៍ ចល័តចុះទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាព គ្រឿង សមុទ្រនៅផ្សារលក់គ្រឿង សមុទ្រ ដែលស្ថិតនៅតាម បណ្ដោយផ្លូវលេខ ៥៩៨ (ផ្លូវត្រឡោក.បែ.ក) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។ នៅក្នុងប្រតិ បត្តិការនេះ មន្ត្រីជំនាញមិនបាន រកឃេីញសារធាតុ Formaline

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លេីគ្រឿងសមុទ្រទាំ ងនោះឡេីយ តែបានរកឃេីញ បង្គានិងបង្កងទឹកសាប ចំនួន ៥០,៥០គីឡូក្រាម មានចាក់ បញ្ចូលសារធាតុចាហួយ ដេីម្បីកេង ប្រវ័ញ្ច.ទ.ម្ងន់លេីប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទិញយកទៅបរិភោគ។ ក្រោយពីបានត្រួតពិនិត្យឃេីញដូចនេះ មន្ត្រីជំនាញបានធ្វេីការ.ពិ.ន័យ និងណែនាំដល់ម្ចាស់.អាជីវកម្មឱ្យឈប់.ប្រព្រឹត្តល្មេីសនឹងច្បាប់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​