នៅមិនសុខ លោក ជំទាវ ហ៊ុនស៊ីណាតព្រលះ ដេត ម៉ាលី ខ្លាំងៗណារឿងបុ.ករនាំងពុះចែកទ្រូ.ងផ្លូវនិងដ.កស្លាកលេខចេញ ទើបលោកជំទាវបោះសម្ដីថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមិនសុខ លោក ជំទាវ ហ៊ុនស៊ីណាតព្រលះ ដេត ម៉ាលី ខ្លាំងៗណារឿងបុ.ករនាំងពុះចែកទ្រូ.ងផ្លូវនិងដ.កស្លាកលេខចេញ ទើបលោកជំទាវបោះសម្ដីថា…(មានវីដេអូ)ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានដ៏កក្រើកកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះជុំវិញគ្រោះ ថ្នា ក់ច រា ចរណ៍ដែលប ង្ក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឡើងដោយរថយន្តRolls Royce របស់អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បានទៅបុកក្បា..លព្រួញពុះចែកទ្រូងផ្លូវរហូតបណ្ដាលអោយរថយន្តរងការខូចខាត ផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំ នឹងប ង្កអោយក្បា លព្រួញពុះចែកទ្រូងផ្លូវរងការខូចខាត រួមទាំងបា.ក់អស់ប ង្កោលភ្លេីងមួយដេីមផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងស្រាប់តែមានកូនចៅរបស់អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាបានទៅដកស្លាកលេខឡានដែលប..ង្កហេតុនោះចេញ។ ឃើញបែបនេះទើបនៅថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នេះ លោក ជំទាវ ហ៊ុនស៊ីណាតក៏បានចេញប្រតិកម្មទៅលើអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា ដែលបានអោយកូនចៅដកស្លាកលេខឡានចេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖