ថាមែនៗ!!! ក្រោយដេត ម៉ាលីណានិយាយរឿងមនុស្សស្រីដើរលេងផឹកស៊ីពេលយប់ខុសឫ ទើបអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីចូលខមិនបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថាមែនៗ!!! ក្រោយដេត ម៉ាលីណានិយាយរឿងមនុស្សស្រីដើរលេ.ងផឹ.កស៊ីពេលយប់ខុ.សឫ ទើបអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីចូលខមិនបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)កាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាបានចេញមុខឡាយវីដេអូប.កស្រាយនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើន ដែលនាងកំពុងតែល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុ.ក.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមចំណុចជាច្រើនដែលនាងបាននិយាយដោយអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាបានរៀបរាប់តបទៅអ្នកខមិនសួរនាងរឿងមនុស្សស្រីផឹ.កស៊ីដា.ច់យ.ប់ថា រឿងផឹ.កស៊ីយប់.ជ្រៅ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាចោ..ទសួរទៅវិញថា ឲ្យតែមនុស្សស្រីដឹងតែមិនអា.ចផឹកស៊ីយ.ប់ជ្រៅកម្មវិធីមិត្តភក្តិបានមែនទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឫចាំតែដេកផ្ទះមើលកូនមែន? ឃើញបែបនេះ ស្រាប់តែលោកស្រី ញ៉ែម មរកត អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី ទទួលបន្ទុ.កវិស័.យពិការភាព និងសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិ.ការបានចូលទៅខមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឡាយរបស់អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីប្រុសមានសិ.ទ្ធដើរកំសាន្ត អាស្រ័យផលដូចគ្នា ច្បា..ប់មិនបានហា.មទេ ហើយចង់ពិសារអីដល់ម៉ោងប៉ុន្មានក៍តាម ចិត្តបើច្បា..ប់មិនបិទបម្រាមគោចរ និងម្ចាស់ហាងមិនបិទទ្វារ ប្រសិនមានបញ្ហាគ្រោះ..ថ្នា..ក់ ប៉ះពារដ.ល់ទ្រព្យស.ម្បត្តិសាធារណៈ ឬអ្នកដទៃ សាមីខ្លួ..នទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បា..ប់គឺច.ប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖