ទីបំផុត ជម្លោះ«ដីអាងទឹកដងទង់» ត្រូវបាន តុលាការមុខដែក លោក ម៉ៅ ធនិន ដោះស្រាយបញ្ចាប់ រួចរាល់ហើយ ដែលតម្រូវអោយ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីបំផុត ជម្លោះ«ដីអាងទឹកដងទង់» ត្រូវបាន តុលាការមុខដែក លោក ម៉ៅ ធនិន ដោះស្រាយបញ្ចាប់ រួចរាល់ហើយ ដែលតម្រូវអោយ…..លោក ម៉ៅ ធនិន អភិបាល ខែត្រកំពត ទើបឡើងកា.ន់តំណែងថ្មីបានចុះដោះស្រា.យវិវា.ទ «ដីអាងទឹក ដងទង់» រវាងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានជ.ម្លោះនៅសេសសល់៤គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុន សេង សម្បត្តិ ដែលបាន ចា.ក់ដីរំលោ.ភយក និងចេញប្ល.ង់គ្របលើនោះត្រូវលោកអភិបាលខែត្របញ្ជាឱ្យ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការរុះរើរបងចេញ ហើយសងដីជូនពលរដ្ឋវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកមន្ត្រីដែលពា.ក់ព័ន្ធបើរកឃើញថាមានកំហុ.សនឹងត្រូវទទួលវិន័.យរដ្ឋ។ ការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុង វេទិកាសាធារណៈ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតនៅ ភូមិសុភី ឃុំស្រែជាខាងជើង ស្រុកដងទង់ ខែត្រកំពត ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីគ្រ.ប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងខែត្រ និងប្រជាពលរដ្ឋរ.ងគ្រោះយ៉ាងច្រើនកុះ.ករ។ អភិបាល ខែត្រកំពត លោក ម៉ៅ ធនិន ដោយមានការព្រួយភ័.យបា.ត់ប.ង់ «ដីអាងទឹកដងទង់» ដែលជាដំណក់ ញើ.សឈា.មប្រជាពលរដ្ឋជំនាន់មុនបានចាត់ទុកថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមហ៊ុនបានទិញដីមិនស្គាល់ប្រវត្តិអាងទឹកនេះច្បាស់លា ស់។ លោកបានចោទជាសំណួរដែលគ្មានចម្លើយថា តើវាខ្វះណាស់ទៅឬ ស្រុកដងទង់ ហ្នឹងមានដីអភិវឌ្ឍន៍តែមួយកន្លែងហ្នឹង? បើអភិវឌ្ឍន៍មានការ.ក្ដៅក្រហា.យបែបនេះលោកក៍ពិបា.កទទួលយកដែរ…។ ចំពោះក្រុមហ៊ុន សេង សម្បត្តិ បានទិញដីស្រែអាស្រ័យផលពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន១៩គ្រួសារនោះ គឺក្រុមហ៊ុន មានសិទ្ធិត្រឹមតែ «អាស្រ័យផល» ប៉ុណ្ណោះ។ បើសិនជាក្រុមហ៊ុនចង់ដូរដីកសិកម្មទៅជា ដីអភិវឌ្ឍន៍សាង សង់ផ្ទះល្វែងលក់ដូរដូចសព្វថ្ងៃនេះ គឺលោកអភិបាលខែត្រតម្រូវឱ្យមានការស្ទា.បស្ទង់ចិត្តពលរដ្ឋជាមុនសិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទង់នឹងរឿងអ្នកលួ.ចលក់ ដីអាងទឹកដងទង់ លោកអភិបាលខែត្រ សង្កត់ធ្ង.ន់ថា ចំពោះលិខិតស្នាមទិញ លក់ នាពេលកន្លងមក លោកនឹងបើកការណ៍ស៊ើបអង្គេតទៅតាមផ្លូវច្បាប់បន្តទៀត ហើយបើសិនជាមានអ្នក ធ្វើខុសនឹងមានវិធានការរដ្ឋបាល។ការនិយាយសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុន សេង សម្បត្តិ ធ្វើព្យុះភ្លៀងនៅក្នុង ស្រុកដងទង់ នាពេលកន្លងមកលោកអភិ បាលខែត្រថ្មីបានលើកយកពាក្យចា.ក់ចំបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅថា មិនមែនយើងមានលុយធ្វើអ្វីៗបានតែទាំង អស់ឯណា? ការអភិវឌ្ឍន៍គឺតម្រូវសួរសុខទុក្ខលើប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនក្រុមហ៊ុនចង់វិនិយោគត្រូវសួរចិត្តបងប្អូនយើងសិន បើគាត់យល់ព្រមចាំធ្វើ។ លោកបានបញ្ជាឱ្យក្រុមហ៊ុន សេង សម្បត្តិ ដោយត្រង់ៗថា «អ្នកណាធ្វើរបងលើដីគេរុះចេញវិញ…ហើយដីគេមានប៉ុន្មានវាស់យកវិញ…។ ក្រុមហ៊ុនទិញដីបានប៉ុន្មានយក វិញ…ហើយក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិត្រឹមតែ «អាស្រ័យផល» បើចង់វិនិយោគសាងសង់ត្រូវធ្វើលិខិតបញ្ជាក់តាមផ្លូវ ច្បាប់។ដោយការទិញដីអាងទឹកនេះមានលក្ខណៈខុសច្បាប់ទាំងអស់អភិបាលខែត្របញ្ជាក់ថា អាជ្ញាធរគ្រប់កម្រិតមាន សិទ្ធិស៊ីញ៉េត្រឹមតែដី៣ហិកតាកន្លះប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍។ នៅពេលកំណត់ព្រំដីគេត្រូវប្រើរយៈពេល យ៉ាងតិច១៥ថ្ងៃដោយមានការទទួលស្គាល់ដឹងឮពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកអាជ្ញាធរធ្វើជាឪម៉ែគេមិនមែនចេះ ច្បាប់ហើយធ្វើឱ្យកូនចៅ.ឈ្លោះ.គ្នានោះទេ។ វាមានរឿងធំគឺមកពីអាជ្ញាធរយើងហ្នឹង។ បើរឿងនេះអាជ្ញាធរធ្វើ ខុសលោកនឹងមានវិន័.យរដ្ឋបាលផ្នែកផ្លូវច្បាប់។ ដីសាធារណៈរបស់ រដ្ឋមានតែអាជ្ញាធរដែនដីទេដែលជាអ្នក បែងចែក គឺមិនមែនក្រុមហ៊ុនមកដឹកនាំអាជ្ញាធរនោះទេ។ប្រធានក្រុមហ៊ុន សេង សម្បត្តិ បានបន្តទៀតថា លោកបានដូរប្រភេទដីពីកសិកម្មមកលំនៅដ្ឋាននៅ ខែត្រ កំពត រួចហើយក្នុងរង្វង់ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកកំពុងធ្វើលិខិតស្នើសុំច្បាប់សាងសង់ និងអភិវឌ្ឍន៍ទៅ ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដល់សាលាខែត្រហើយ។ ដោយទើបដូរអភិបាលខែត្រថ្មីលោកគិតថា ការដូរប្រភេទដីរួចហើយមិនដឹងថា អភិបាលថ្មីគិតយ៉ាងណានោះទេ។ លោកបន្តថា«បើមិនមានលិខិតចុះបញ្ជី បានត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំក៍មិនហ៊ានទិញដីនេះដែរ។ ព្រោះវាជាឯកសារគួរឱ្យទុកចិត្ត កុំអីខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើទេ»។គួរបញ្ជាក់ថា ជុំវិញការលួចលក់ ដីអាងទឹកដងទង់ នេះមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពុករលួយជាច្រើននាក់ដូចសម្លកំពឹស អីចឹង។ ពួកគេកំពុងតែភ័.យបុ.កពោះ ដែលបានទទួលលុយពីលោក សេង សម្បត្តិ នៅក្នុង ខែត្រកំពត នៃរាជការលោក ជាវ តាយ ជាអភិបាលខេត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​