អុញនោះធ្ងន់កហើយ!!!លោកគ្រូ ជោគជ័យ រៀបចំដាក់ពាក្យប.ណ្តឹ.ងពេទ្យធ្មេញមេត្រី ក្រោយក្រោយបានឃើញសារបង្ហោះឌឺដងផ្លែផ្កាបែបនេះថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អុញនោះធ្ងន់កហើយ!!!លោកគ្រូ ជោគជ័យ រៀបចំដាក់ពាក្យប.ណ្តឹ.ងពេទ្យធ្មេញមេត្រី ក្រោយក្រោយបានឃើញសារបង្ហោះឌឺដងផ្លែផ្កាបែបនេះថា….លោកគ្រូ សៀវ សុផល ដែលប្រិយមិត្តភាគច្រើនបានស្គាល់ថាជាលោកគ្រូជោគជ័យ និង ជាអ្នកពិភាក្សាយោបល់ដល់តារាកំប្លែងនាង ខ្ញុង ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបំណុ.លកន្លងទៅនេះ។ ថ្មីៗនេះ ស្រាប់តែលោកគ្រូ សៀវ សុផល បង្ហោះសារចោ.ទសួរទៅកាន់ពេទ្យធ្មេញ មេត្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយយកឈ្មោះលោកទៅបង្ហោះ អមជាមួយរូបភាពធ្មេញមានឈា.ម ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យលោកមិនពេញចិត្តទាល់តែសោះ។តាមរយៈសារលោកគ្រូ សៀវ សុផល បានរៀបរាប់ថា ៖ «សុំសួរមួយបងប្អូន? តើកម្ពុជាមានសមាគមពេទ្យធ្មេញដែរឬទេ? Dentist association of Cambodia? ហើយសូមផ្ញើសារនេះ ជូនដល់ទន្តពេទ្យទាំងអស់ តើទន្តពេទ្យមានក្រមសីលធម៌ដែរទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើមាន តើសំណេរខាងក្រោមរបស់ពេទ្យ មេត្រី សមជា dentist ទេ? Post សុទ្ធតែដ.កធ្មេញ free ទាំងលើទាំងក្រោម ហើយដាក់រូបធ្មេញមានឈា.មទៀត»។«ខ្ញុំបានឱ្យក្រុមមេធាវីរបស់ខ្ញុំសិក្សាពីផ្លូវច្បា.ប់ ដា.ក់ពាក្យបណ្តឹ.ង ដើម្បីរកខុសត្រូវ។ សូមជូនជាដំណឹងដល់ ពេទ្យ Metrey Dental ដើម្បីកុំឱ្យថា ខ្ញុំធ្វើការប្តឹ.ងមិនបានបង្ហាញជាមុន ក្រែងភ្ញាក់ផ្អើល ណាត់អ្នកជំងឺខកខាន ដោយសាររវល់។ ខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ពេទ្យធ្មេញម្នាក់នេះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉េចក៏ចង់ប្រកាសសង្គ្រា.មជាមួយខ្ញុំតាម social media? All dentist please be informed»។គួរបញ្ជាក់ឱ្យដឹងដែរថា កាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រោយមានការផ្ទុះរឿង នាងខ្ញុង និង លោកគ្រូ សៀវ សុផល ពាក់ព័.ន្ធបញ្ហារៃអង្គាសប្រាក់ ១ ដុល្លារដើម្បីសងបំណុ.ល ពេទ្យធ្មេញមេត្រី បានបង្ហោះសារប្រកា.សដ.កធ្មេញ Free ចំពោះបុគ្គលទាំងពីររូបនេះ ដោយហេតុផលថាខ្លួនពុំមានប្រា.ក់សម្រាប់បរិច្ចា.គ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​