ថាមែនៗ!!! លោក ឆាយ ទ្រាំមិនបាន ក៏ទម្លា.យសា.ច់ប្រាក់អោយ ម៉ាលីណា ក្បែរលាន ចំនួន រហូតទៅដល់ជិតក្បែរលានដុល្លារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថាមែនៗ!!! លោក ឆាយ ទ្រាំមិនបាន ក៏ទម្លា.យសា.ច់ប្រាក់អោយ ម៉ាលីណា ក្បែរលាន ចំនួន រហូតទៅដល់ជិតក្បែរលានដុល្លារ។ ប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងរឿងរ៉ាវ លោក ឌួង ឆាយ និងអតីតភរិយាលោកហើយ យ៉ាងណាមិញ ពេលថ្មីៗនេះ មហាជនជាច្រើន មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយទទួលបានដំណឹងថា លោក ឌួង ឆាយ និងភរិយា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានសម្រេចលែង.លះគ្នាជាផ្លូវការហើយ ដោ យសារតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនិងគ្នា។លោក ឌួង ឆាយ និង អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា មានកូនដល់ទៅ៣នាក់ឯណោះ គឺស្រីម្នាក់ និងប្រុស ២ នាក់ ដោយកូនទី ១ ឈ្មោះ ឌួង គីមវិសាល កូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ឌួង ម៉ាណាវីត និងកូនស្រីពៅឈ្មោះ ឌួងរាជនីគុជ។តួយ៉ាងម្សិលមិញនេះ លោក ឌួង ឆាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាននំាម្តាយទៅលេងកូនខ្លួននៅផ្ទះអតីតភរិយា តែត្រូវអតីតភរិយាលោក បដិសេធនោះ ក្នុងនោះផងដែរ អ្នកនាង ម៉ាលីណា បានធ្វើការLive បកស្រាយកាលពីយប់មិញនេះ ភ្លាមៗនោះ លោក ឌួង ឆាយ បានទម្លាយ សែក ក៌ដូចជាសារបញ្ចាក់ថា អ្នកគួរតែមកតទល់មុខឡាយមើលភស្តុតាងបកស្រាយជាមួយខ្ញុំម្តង កុំពិនពេកខាងនិយាយមិនពិតនឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើមិនចឹងខ្ញុំនឹងឡាយបកស្រាយម៉ោង 7:00pm ចំពោះអតីតនិយាយបំភ្លើសការពិត។ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញភស្តុតាង និងស្បត់ហើយ បើអ្នកណានិយាយកុហកអោយស្លាប់ចោលកូនទាំង 3 ទាន់ហន់តៃហោងដូចបើកឡានបុកហើយកុហកមហាជនថ្ងៃមុនចឹង។ ព្រះ និងទេវតាផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដើម្បីកែប្រែខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកមិនភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​