ចែករំលែកម្នាក់មួយផងណា!!! សូមប្រយ័ត្នផងអ្នកចូលចិត្តញាំស៊ុបផ្ទុះកំប៉ុងហ្គាសនៅហាងស៊ុបមួយកន្លែង កំពុងតែឆ្ងាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសារ

ចែករំលែកម្នាក់មួយផងណា!!! សូមប្រយ័ត្នផងអ្នកចូលចិត្តញាំស៊ុបផ្ទុះកំប៉ុងហ្គាសនៅហាងស៊ុបមួយកន្លែង កំពុងតែឆ្ងាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសារ ។ ថៃ៖ មានហេតុការណ៏ដ៏រន្ធត់មួយនៅក្នុង ផ្សាររាត្រី Liab Duan មានទីតាំងនៅ Ramintra ទីក្រុងបាងកក ។ កាសែតថៃរ៉ាក់ (Thai Rath) បានអោយដឹងថា មានបុរសម្នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៏នេះផ្ទាល់ភ្នែកថា គាត់កំពុងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល ១០០ ម៉ែត្រ ពីភោជនីយដ្ឋាននោះ នៅពេលហេតុការណ៏នោះផ្ទុះឡើង ។មូលហេតុនៃផ្ទុះនោះត្រូវបានរកឃើញថា ជាកំប៉ុងហ្គាសដែលប៉ះជាមួយនិងឆ្នាំងទឹកក្តៅ ។ ក្នុងហេតុការណ៏នោះមានស្រ្តីម្នាក់បានរងរបួស ហើយត្រូវបានរថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់ ដឹកយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរ ៕

សូមប្រយ័ត្នផងអ្នកចូលចិត្តញាំស៊ុបផ្ទុះកំប៉ុងហ្គាសនៅហាងស៊ុបមួយកន្លែង កំពុងតែឆ្ងាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសារ ។ ថៃ៖ មានហេតុការណ៏ដ៏រន្ធត់មួយនៅក្នុង ផ្សាររាត្រី Liab Duan មានទីតាំងនៅ Ramintra ទីក្រុងបាងកក ។ កាសែតថៃរ៉ាក់ (Thai Rath) បានអោយដឹងថា មានបុរសម្នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៏នេះផ្ទាល់ភ្នែកថា គាត់កំពុងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល ១០០ ម៉ែត្រ ពីភោជនីយដ្ឋាននោះ នៅពេលហេតុការណ៏នោះផ្ទុះឡើង ។មូលហេតុនៃផ្ទុះនោះត្រូវបានរកឃើញថា ជាកំប៉ុងហ្គាសដែលប៉ះជាមួយនិងឆ្នាំងទឹកក្តៅ ។ ក្នុងហេតុការណ៏នោះមានស្រ្តីម្នាក់បានរងរបួស ហើយត្រូវបានរថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់ ដឹកយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរ ៕