ថាមែនៗ!!! លោក ឆាយ ទ្រាំមិនបាន ក៏ទម្លា.យសា.ច់ប្រាក់អោយ ម៉ាលីណា ក្បែរលាន ចំនួន រហូតទៅដល់ជិតក្បែរលានដុល្លារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថាមែនៗ!!! លោក ឆាយ ទ្រាំមិនបាន ក៏ទម្លា.យសា.ច់ប្រាក់អោយ ម៉ាលីណា ក្បែរលាន ចំនួន រហូតទៅដល់ជិតក្បែរលានដុល្លារ។ ប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងរឿងរ៉ាវ លោក ឌួង ឆាយ និងអតីតភរិយាលោកហើយ យ៉ាងណាមិញ ពេលថ្មីៗនេះ មហាជនជាច្រើន មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយទទួលបានដំណឹងថា Read more

អាសូរណាស់!!! ព្យា.បាលគេជា ប៉ុន្តែមិនព្យាបាលខ្លួនឯងបាន តស៊ូរៀនពេទ្យជាច្រើន ចុងបញ្ច.ប់ត្រូវបានទទួលមរ.ណៈភា.ពដោយសារតែ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាសូរណាស់!!! ព្យាបាលគេជា ប៉ុន្តែមិនព្យា.បាលខ្លួនឯងបាន តស៊ូរៀនពេទ្យជាច្រើន ចុងបញ្ច.ប់ត្រូវបានទទួលមរ.ណៈភា.ពដោយសារតែ…..សូមចូលរួមរំលែ.កទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំ និងសោ.កស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះដំណឹងមរ.ណ.ភាពលោក សឿន ចាន់ធាង ដែលបានទទួលអនិ.ច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង២នឹង០៥នាទីរសៀល។ ដំណឹងនេះ ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមានក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងស្ទើរទទួលយកពុំបាន មិនគួរណាបា.ត់ប.ង់សមាជិកគ្រួសារឆាប់រហ័.សបែបនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Lyda Read more

ទីបំផុត អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា ចេញមុខនិយាយហើយរឿងមិនឲ្យ លោក ឌួង ឆាយ និង អតីតម្តាយក្មេក ជួបមុខកូនៗទំាង៣ ដោយសារតែ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីបំផុត អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា ចេញមុខនិយាយហើយរឿងមិនឲ្យ លោក ឌួង ឆាយ និង អតីតម្តាយក្មេក ជួបមុខកូនៗទំាង៣ ដោយសារតែ….(មានវីដេអូ)ពេលថ្មីៗនេះ មហាជនជាច្រើន មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយទទួលបានដំណឹងថា លោក ឌួង ឆាយ និងភរិយា Read more

កុំដាច់ចិត្តអូសរំលង់អី!!! អ្នកនិពន្ធបទ “ស៊ូឃ្លាត” បានឆ្លងកូវីដ១៩ដំណាក់ការធ្ងន់ធ្ងរ ដោយស៊ីសួតជិតមួយចំហៀង ពេលនេះកំពុងត្រូវការថវិកាជាបន្ទាន់ ដោយត្រូវចំណាយថវិការក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនរហូតទៅដល់…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កុំដាច់ចិត្តអូសរំលង់អី!!! អ្នកនិពន្ធបទ “ស៊ូឃ្លាត” បានឆ្លងកូវីដ១៩ដំណាក់ការធ្ងន់ធ្ងរ ដោយស៊ីសួ.តជិតមួយចំហៀ.ង ពេលនេះកំពុងត្រូវការថវិកាជាបន្ទាន់ ដោយត្រូវចំណាយថវិការក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនរហូតទៅដល់…..លោក អ៊ឹម រតនៈ អ្នកនិពន្ធបទ “ស៊ូឃ្លាត” ពេលនេះធ្លា.ក់ខ្លួនឈឺ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស.ង្គ្រោះបន្ទា.ន់ បន្ទាប់ពីបានឆ្ល.ងជំ.ងឺកូវីដ១៩ កំរិតធ្ង.ន់ ដោយជំ.ងឺនេះ បានវា.យលុ.កទៅដល់សួត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះបើតាមគណនេយ្យហ្វេសបុកតន្ត្រីករ Read more

ហួសចិត្ត!!! ដោយសារតែនឹកចៅ ខំមកលេង តែត្រូវអតីតកូនប្រសារមិនឲ្យចូលផ្ទះ ទប់ចិត្តមិនជាប់ ម្តាយ លោក ឌួង ឆាយ បានត្រឹមនិយាយបែបនេះថា….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហួសចិត្ត!!! ដោយសារតែនឹកចៅ ខំមកលេង តែត្រូវអតីតកូនប្រសារមិនឲ្យចូលផ្ទះ ទប់ចិត្តមិនជាប់ ម្តាយ លោក ឌួង ឆាយ បានត្រឹមនិយាយបែបនេះថា….(មានវីដេអូ)ពេលថ្មីៗនេះ មហាជនជាច្រើន មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយទទួលបានដំណឹងថា លោក ឌួង ឆាយ និងភរិយា បានសម្រេចលែងលះគ្នាជាផ្លូវការហើយ ដោយសារតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនិងគ្នា។ Read more

អុញនោះធ្ងន់កហើយ!!!លោកគ្រូ ជោគជ័យ រៀបចំដាក់ពាក្យប.ណ្តឹ.ងពេទ្យធ្មេញមេត្រី ក្រោយក្រោយបានឃើញសារបង្ហោះឌឺដងផ្លែផ្កាបែបនេះថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អុញនោះធ្ងន់កហើយ!!!លោកគ្រូ ជោគជ័យ រៀបចំដាក់ពាក្យប.ណ្តឹ.ងពេទ្យធ្មេញមេត្រី ក្រោយក្រោយបានឃើញសារបង្ហោះឌឺដងផ្លែផ្កាបែបនេះថា….លោកគ្រូ សៀវ សុផល ដែលប្រិយមិត្តភាគច្រើនបានស្គាល់ថាជាលោកគ្រូជោគជ័យ និង ជាអ្នកពិភាក្សាយោបល់ដល់តារាកំប្លែងនាង ខ្ញុង ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបំណុ.លកន្លងទៅនេះ។ ថ្មីៗនេះ ស្រាប់តែលោកគ្រូ សៀវ សុផល បង្ហោះសារចោ.ទសួរទៅកាន់ពេទ្យធ្មេញ មេត្រី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយយកឈ្មោះលោកទៅបង្ហោះ Read more

ស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់!!! ស្វាមីត្រូវបានក្មេងស្ទា.វកា.ប់ស្លា.ប់ ចំណែកឯភរិយាបានត្រឹមទឹកភ្នែក បានត្រឹមបង្ហោះសារទាំង.ឈឺ.ចា.ប់ថា…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់!!! ស្វាមីត្រូវបានក្មេងស្ទា.វកា.ប់ស្លា.ប់ ចំណែកឯភរិយាបានត្រឹមទឹកភ្នែក បានត្រឹមបង្ហោះសារទាំង.ឈឺ.ចា.ប់ថា…..នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ តារាសម្ដែង ហេង ស្រីពេជ្រ បានសម្តែងនូវក្តីក្រៀមក្រំក្រៃលែង និងស្នេីដល់សមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ បន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន គឺលោក ថៃ មករា អាយុ៣០ឆ្នាំ ត្រូវបានក្មេងស្ទាវមួយក្រុមបានដេ ញ Read more

កុំដាច់ចិត្តអូសរំលងអី!!! សុខចិត្តលុតជង្គង់សំពះសុំ ផ្លូវមួយខ្សែគ្រាន់ទុកអោយសិស្សជិះទៅរៀន ខណៈដែល…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កុំដាច់ចិត្តអូសរំលងអី!!! សុខចិត្តលុតជង្គង់សំពះសុំ ផ្លូវមួយខ្សែគ្រាន់ទុកអោយសិស្សជិះទៅរៀន ខណៈដែល…..កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ ឯម ម៉ារ៉ាឌឺ បានបង្ហោះសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវថ្នល់ជិះទៅសាលារៀនមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលវាមានការលំបាកលំបិនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរ ដោយផ្លូវនេះមានសភាពបែកភក់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ គឺនៅពុំទាន់មានការប្រែប្រួលអ្វីបន្តិចសោះ ដែលផលវិបាកនេះផ្លូវនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សិស្សានុសិស្ស រួមទាំងគ្រូបង្រៀន ផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអត្ថន័យសារនោះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖«ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុង ភូមិបន្ទាយថ្មី ឃុំអូរបីជាន់ ស្រុកអូរជ្រៅ Read more

ទីបំផុត ជម្លោះ«ដីអាងទឹកដងទង់» ត្រូវបាន តុលាការមុខដែក លោក ម៉ៅ ធនិន ដោះស្រាយបញ្ចាប់ រួចរាល់ហើយ ដែលតម្រូវអោយ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីបំផុត ជម្លោះ«ដីអាងទឹកដងទង់» ត្រូវបាន តុលាការមុខដែក លោក ម៉ៅ ធនិន ដោះស្រាយបញ្ចាប់ រួចរាល់ហើយ ដែលតម្រូវអោយ…..លោក ម៉ៅ ធនិន អភិបាល ខែត្រកំពត ទើបឡើងកា.ន់តំណែងថ្មីបានចុះដោះស្រា.យវិវា.ទ «ដីអាងទឹក ដងទង់» រវាងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានជ.ម្លោះនៅសេសសល់៤គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុន Read more

ក្តៅៗ!!! មិនអោយជួបកូនទៀតហើយ លោក ដួង ឆាយ មិនសុខចិត្ត បង្ហោះសារ ទាំងព្រឹកទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកូនរបស់គាត់ ដោយបានលើកឡើងថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្តៅៗ!!! មិនអោយជួបកូនទៀតហើយ លោក ដួង ឆាយ មិនសុខចិត្ត បង្ហោះសារ ទាំងព្រឹកទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកូនរបស់គាត់ ដោយបានលើកឡើងថា…ភ្នំពេញ ៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងមកហើយថា លោកដួង ឆាយ កាលពីមុន គឺជា ឧកញ្ញ៉ាមួយមួយ ហើយ ក័មានរឿង ចម្រូងចម្រាស់ Read more